Nekretnine i pravo građenja

  • Projekti razvoja nekretnina
  • Trgovački centri i poslovne zgrade
  • Ugovori o kupnji ili prodaji nekretnina, uknjižbe
  • Komercijalni zakup
  • Ugovori o građenju
  • Pravni Due Diligence
  • Savjetovanje za ulaganje u hotele i razvojne turističke projekte