Pravila privatnosti – Odvjetnički ured Avdagić Izjava o privatnosti

Općenito

Odvjetnički ured Avdagić vrlo ozbiljno shvaća pitanje sigurnosti i svoju zakonsku odgovornost glede Vaših osobnih podataka. Ova Izjava o privatnosti navodi koje Vaše osobne podatke prikupljamo kroz interakciju s Vama, kako obrađujemo te osobne podatke te pruža informacije o Vašim pravima u vezi obrade Vaših osobnih podataka.

Voditelj obrade podataka

Upravitelj podataka u Odvjetničkom uredu Avdagić je odvjetnik Jasmin Avdagić, a za ostale odvjetnike s kojima postoji povezanost ureda, svaki odvjetnik je zasebni i neovisni poslovni subjekt i odgovoran za vlastito vođenje obrade podataka.

Ispitanici

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke od:

naših klijenata, dobavljača, poslovnih kontakata i potencijalnih klijenata (i/ili pojedinaca povezanih s njima);

pojedinaca čije osobne podatke prikupljamo u svrhu pružanja profesionalne usluge našim klijentima (npr. zaposlenici našeg klijenta, kupci i dobavljači, članovi obitelji naših klijenata te njihovih i naših zaposlenika, kontakt osobe iz državnih agencija, ostali suradnici ispitanika);

naši zaposlenici i kandidati za posao u našem uredu; i

posjetitelji naše web stranice i društvenih medija;

Koje osobne podatke obrađujemo?

Ovisno o prirodi pruženih usluga, zakonskim obvezama kojima podliježemo, našim legitimnim interesima ili pristanku kojeg nam dajete, možemo prikupiti sljedeće kategorije osobnih podataka:

vaše ime, dob, datum rođenja, spol, jezik;

vaš kontakt (npr. adresa, ime, telefon, e-mail te druge pojedinosti);

opis Vaših poslovnih aktivnosti;

Vaš bračni status i informacije o Vašoj obitelji;

pojedinosti o zaposlenju i obrazovanju (npr. poduzeće za koje radite, Vaša titula i pojedinosti o obrazovanju);

identifikacijski brojevi (npr. osobni identifikacijski broj, broj putovnice, broj osobne iskaznice);

plaća, prihodi, porez, kreditna sposobnost te druge financijske informacije;

hobiji i društvena zanimanja;

vašu IP adresu, vrstu preglednika i jezičnu sklonost; Vaše vrijeme pristupa;

objave na društvenim medijima (Facebook, LinkedIn, blogovi, forumi…);

Za određene usluge ili aktivnosti, i kada je zakonski uvjetovano ili s eksplicitnim pristankom pojedinca, možemo prikupljati i posebne kategorije osobnih podataka. Posebne kategorije uključuju rasnu ili etničku pripadnost; političko opredjeljenje; vjerska ili filozofska uvjerenja; članstva u sindikatima; podatke o tjelesnom ili mentalnom zdravlju; genetske podatke; biometrijske podatke; seksualni život ili seksualnu orijentaciju te kriminalnu evidenciju.

Kako prikupljamo osobne podatke?

Možemo prikupiti podatke ili ukoliko nam ih Vi date, ili ukoliko ih dobijemo od drugih osoba (npr. klijent o svojim zaposlenicima, kupcima, klijentima te ostalim ispitanicima čije podatke on prikuplja; ostali suradnici ispitanika; državne agencije; ili treće strane koje su pružatelji usluga koje koristimo u svom poslovanju…), putem Vaše povezanosti na našu Wi-Fi mrežu, putem naših web stranica i alata društvenih medija ili jer su javno dostupni.

Korištenje osobnih podataka

Osim u situacijama u kojima obrađujemo Vaše osobne podatke na temelju Vašeg (eksplicitnog) pristanka, možemo obrađivati Vaše osobne podatke u svrhe navedene u nastavku, jer je obrada neophodna za (1) pridržavanje naših zakonskih i regulatornih obveza, (2) izvršenje ugovora u kojem ste Vi stranka ili poduzimanje koraka na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora i / ili (3) u svrhu naših legitimnih interesa vezanih uz isporuku naših usluga ili poslovanje.

Koristimo osobne podatke u sljedeće svrhe:

Prvo ugovaranje ili nastavak ugovornog odnosa: da bismo započeli i nastavili raditi s našim klijentima, zakonski smo dužni poduzeti određene korake (ZSPN). Obrađivat ćemo osobne podatke o našim klijentima, njihovim vlasnicima i predstavnicima.

Pružanje profesionalnih usluga našim (potencijalnim) klijentima. Obrađujemo osobne podatke kako bismo usluge isporučili (potencijalnim) klijentima, pri čemu oni sami mogu biti ispitanici, poslodavci ispitanika ili suradnici ispitanika.

Upravljanje, rukovođenje i razvoj našeg poslovanja i usluga: obrađujemo osobne podatke kako bismo mogli poslovati, uključujući upravljanje odnosima s našim klijentima, ispunjavanje vlastitih administrativnih, računovodstvenih i korporativnih obveza, održavanje i korištenje naših IT sustava, razvoj našeg poslovanja i usluga, organiziranje događanja, upravljanje našim sustavima i aplikacijama.

Također, obrađujemo i osobne podatke o našim dobavljačima, podugovarateljima i pojedincima povezanim s našim dobavljačima i kooperantima kako bismo upravljali odnosom, ugovorom, da bi primili usluge od naših dobavljača i, kada je relevantno, pružali profesionalne usluge našim klijentima.

Zapošljavanje i administracija osoblja: prikupljamo osobne podatke od kandidata za posao kako bismo zapošljavali nove zaposlenike. Također u administrativne, upravljačke i svrhe menadžmenta prikupljamo osobne podatke o našem osoblju.

Sigurnost, kvaliteta i upravljanje rizicima: osobni podaci mogu se obrađivati u kontekstu zaštite naših informacija i informacija naših klijenata te u sklopu analize rizika i unutarnje kvalitete.

Reklamiranje i web stranica: možemo obrađivati osobne podatke u svrhu reklamiranja, kako bismo Vam pružili informacije za koje smatramo da će Vam biti od koristi, sve u skladu s Pravilnikom o reklamiranju, oglašavanju i web stranici odvjetnika.

Poštivanje bilo kojeg zakona, propisa ili profesionalnog tijela čiji smo član: kao i kod bilo kojeg pružatelja profesionalnih usluga, podložni smo zakonskim, regulatornim i profesionalnim obvezama. Moramo voditi određene zapise kako bismo pokazali da su naše usluge pružene u skladu s tim obvezama, a ti zapisi mogu sadržavati osobne podatke.

Zaštita naših prava i prava naših klijenata;

Kome otkrivamo osobne podatke?

S vremena na vrijeme možemo prenijeti ili otkriti Vaše osobne podatke zaposlenicima odvjetničkog ureda Avdagić, odvjetnicima s kojim surađujemo radi međusobnih zamjena u zastupanju ili zajedničkog zastupanja ili trećim stranama za bilo koju gore navedenu svrhu, uključujući državne i stručne agencije i treće strane koji obavljaju usluge u naše ime, kao što su pružatelji usluga web hostinga , IT-a, usluga plaćanja, usluga za upravljanje odnosima s kupcima…

Kada otkrivamo Vaše osobne podatke trećim stranama koje obavljaju usluge u naše ime, osiguravamo da takvi pružatelji usluga koriste Vaše podatke samo u skladu s našim uputama i ne dajemo dopuštenje za njihovu upotrebu ili otkrivanje, osim ako to nije neophodno za obavljanje usluga u naše ime ili u skladu s primjenjivim zakonskim obvezama.

Također, možemo otkriti Vaše osobne podatke trećim stranama ako se to zahtijeva zakonom ili ako ste dovedeni u vezu s bilo kojim pravnim postupcima, odnosno u svrhu utvrđivanja, ostvarivanja ili obrane naših zakonskih prava.

Zbog globalne prirode našeg poslovanja, možemo prenositi Vaše osobne podatke izvan Europskog ekonomskog područja (EEA) u zemlje čiji zakoni o zaštiti podataka možda nisu tako opsežni kao oni u EU.

Kada prenosimo podatke izvan EEA-a, prenosit ćemo samo osobne podatke (i) u zemlju za koju Europska komisija smatra da ima odgovarajuće zakone o zaštiti podataka; ili (ii) gdje smo uspostavili odgovarajući mehanizam prijenosa podataka, kao što su EU standardne ugovorne odredbe, kako bismo osigurali da su vaši osobni podaci primjereno zaštićeni.

Ne prodajemo niti iznajmljujemo Vaše osobne podatke u bilo koju svrhu.

Subjekt obrade podataka i njegova prava

Tamo gdje djelujemo kao voditelj obrade podataka za Vaše osobne podatke, možete ostvariti nekoliko prava nad Vašim podacima, uključujući:

pristup Vašim osobnim podacima koje mi imamo

tražiti od nas da ispravite bilo koji od Vaših osobnih podataka koje imamo, a koji su netočni

zahtijevati brisanje Vaših osobnih podataka

povući suglasnost za obradu Vaših osobnih podataka (pod uvjetom da obrađujemo Vaše osobne podatke na temelju pristanka)

postaviti ograničenja nad obradom Vaših osobnih podataka

žaliti se na našu obradu Vaših osobnih podataka

tražiti od nas da prenesemo Vaše podatke drugom voditelju obrade (prenosivost podataka).

Ako želite ostvariti neko od svojih prava, kontaktirajte nas na master-office@ou-avdagic.hr te ćemo Vam, sukladno važećim propisima o privatnosti, omogućiti iskorištavanje Vaših prava.

Kako bismo spriječili neovlašteno otkrivanje Vaših osobnih podataka, moramo potvrditi Vaš identitet. U slučaju sumnje ili nejasnoće prvo ćemo Vas tražiti dodatne informacije (po mogućnosti kopiju osobne iskaznice).

U slučaju da od Vas zaprimimo zahtjev za ostvarenjem nekog od Vaših prava, a u sklopu odnosa s klijentom djelujemo samo kao izvršitelj obrade podataka, obavijestit ćemo Vas o tome te Vas uputiti direktno na našeg klijenta kao voditelja obrade podataka.

Pitanja i pritužbe

Ako imate bilo kakvih pitanja ili pritužbi u vezi s ovom izjavom o privatnosti ili načinom prikupljanja i obrade Vaših osobnih podataka, obratite se našem službeniku za zaštitu podataka:

Asja Žuvela Kaloper

+385 22 214-114

master-office@ou-avdagic.hr

Ako niste zadovoljni načinom na koji smo postupali s Vašim osobnim podacima i nismo u mogućnosti riješiti problem za Vas, možete se obratiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka:

Email: azop@azop.hr

Telefon: + 385 (0)1 4609-000

Trajanje obrade

Vaše osobne podatke zadržat ćemo u našim sustavima najduže do sljedećih razdoblja: (i) koliko je potrebno ovisno o svrsi prikupljanja; (ii) toliko dugo koliko je propisano zakonom; ili (iii) do kraja razdoblja u kojem se mogu pojaviti parnice ili istrage vezane za naše usluge.

Nakon isteka roka zadržavanja, osobni podaci bit će izbrisani ili postati anonimni.

Sigurnost podataka

Osiguravamo odgovarajuće tehnološke i organizacijske kontrole koje štite Vaše osobne podatke od gubitka, zloupotrebe, izmjena ili nenamjernog uništavanja, poput upotrebe anti-virusnih programa, vatrozida, sigurnih servera, softvera za šifriranje hard diska, zaštite lozinkom, kontrole fizičkog pristupa, autentifikacije dvaju faktora, otkrivanja upadanja i anomalija,…

Naši zaposlenici koji imaju pristup Vašim osobnim podacima su osposobljeni za održavanje povjerljivosti. Pristup osobnim podacima bit će im dozvoljen samo u onoj mjeri u kojoj su im potrebne određene osobne informacije da bi ispravno obavljali svoje dužnosti. Osobe koje mogu koristiti Vaše podatke su također vezane striktnom profesionalnom diskrecijom.

Uvjeti za zaštitu podataka primjenjuju se po istom standardu za sve naše izvođače, podugovaratelje i dobavljače.

Redovito nadgledamo i testiramo našu sigurnosnu zaštitu kako bismo osigurali da i dalje bude učinkovita protiv najnovijih prijetnji.

Podaci koji se prenose preko interneta i putem ove web stranice zaštićeni su tehnologijama šifriranja kako bismo osigurali sigurnost.

Djeca i naša web stranica

Odvjetnički ured Avdagić razumije važnost zaštite privatnosti djece, posebno u online okruženju. Naše web stranice nisu dizajnirane niti namijenjene djeci. Naša je politika da nikada nećemo svjesno prikupljati ili držati informacije na našim web stranicama o bilo kome tko je mlađi od 16 godina. Ako ste mlađi od 16 godina, morate dobiti suglasnost roditelja ili staratelja za slanje podataka putem naše web stranice. Zamolite ih da pregledaju te informacije prije nego što komunicirate s nama.

Kolačići

Kako bismo automatski prikupili podatke opisane u prethodnom odjeljku, koristimo „kolačiće“. Kolačić je mala količina informacija koja se šalje na Vaš preglednik i pohranjuje na tvrdom disku Vašeg računala. Molimo pogledajte naša Pravila o kolačićima za dodatne informacije o kolačićima i kako možete promijeniti svoje postavke da biste obrisali ili odbili kolačiće.

Izmjene izjave o privatnosti

Ova izjava o privatnosti primjenjuje se od lipnja 2018. Možemo je s vremena na vrijeme izmijeniti. Sve promjene bit će objavljene na ovoj stranici i preporučujemo da je redovito provjeravate kako biste bili u skladu s našim aktivnostima u obradi podataka.