Trgovačko Pravo
i Pravo Društava

 • Opće pravno savjetovanje u području prava društava i trgovačkog prava
 • Osnivanje društava i pravna pitanja upravljanja društvom
 • Izrada statuta, društvenih ugovora kao i posebnih Sporazuma dioničara ili članova društva
 • Trgovački ugovori
 • Ugovori o distribuciji
 • Ugovori o kupnji i prodaji
 • Ugovori o zajedničkom pothvatu (Joint Venture)
 • Stečaj, likvidacija, restrukturiranje

Radno Pravo

 • Opće pravno savjetovanje iz područja radnog prava
 • Ugovori o radu
 • Otkazi i raskidi ugovora o radu
 • Radni sporovi
 • Pravilnici o radu i drugi akti

Rješavanje Sporova (sudski postupci i arbitraža)

 • Trgovački sporovi i arbitraža
 • Građanski sporovi
 • Radnopravni sporovi
 • Naplata potraživanja i ovrhe

Nekretnine i Pravo Građenja

 • Projekti razvoja nekretnina
 • Trgovački centri i poslovne zgrade
 • Ugovori o kupnji ili prodaji nekretnina, uknjižbe
 • Komercijalni zakup
 • Ugovori o građenju
 • Pravni Due Diligence
 • Savjetovanje za ulaganje u hotele i razvojne turističke projekte

Pomorsko pravo

 • Postupci nakande materijalne i nematerijalne štete
 • Pravno savjetovanje charter tvrtki i koncesionara marina
 • Pomorski sporovi
 • Ugovori o gradnji i popravku broda
 • Ugovori o kupnji ili prodaji plovila