Trgovačko pravo i Pravo društava

  • Opće pravno savjetovanje u području prava društava i trgovačkog prava
  • Osnivanje društava i pravna pitanja upravljanja društvom
  • Izrada statuta, društvenog ugovora kao i posebnih Sporazuma dioničara ili članova društva
  • Trgovački ugovori
  • Ugovori o distribuciji
  • Ugovori o kupnji i prodaji
  • Ugovori o zajedničkom pothvatu (Joint Venture)
  • Stečaj, likvidacija, restrukturiranje